Снадки за климатици

Снадка за климатик
Кат. номер: br077
Характеристика: 5/16
Снадка за климатик
Кат. номер: br078
Характеристика: 13/32
Снадка за климатик
Кат. номер: br079
Характеристика: 1/2

Снадка за климатик
Кат. номер: br080
Характеристика: 5/8
Снадка за климатик
Кат. номер: br081
Характеристика: 5/16 x 5/16