Снадки за климатици

Снадка за климатик
Кат. номер: br082
Характеристика: 13/32 x 13/32
Снадка за климатик
Кат. номер: br083
Характеристика: 1/2 x 1/2
Снадка за климатик
Кат. номер: br084
Характеристика: 5/8 x 5/8

Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br085
Характеристика: 5/16 x 5/16 12
Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br086
Характеристика: 13/32 x 13/32 12