Снадки за климатици

Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br087
Характеристика: 1/2 x 1/2 12
Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br088
Характеристика: 5/8 x 5/8 12
Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br092
Характеристика: 5/16x 5/16 134

Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br093
Характеристика: 13/32 x 13/32 134
Снадка с буфер за климатик
Кат. номер: br094
Характеристика: 1/2 x 1/2 13